Zpráva o činnosti SDH Chlum za rok 2014

 

 

 

Dovolte, abych i já Vás přivítal na dnešní výroční valné hromadě sboru jménem svým i jménem výboru SDH.

 

K dnešnímu dni naše členská základna eviduje celkem 83 členů, z toho je 45 mužů, 18 žen a 20 mladých hasičů.

V letošním roce nás navždy opustil dlouholetý člen p. Stanislav Jásenský.

Výbor SDH se schází pravidelně každý měsíc na svých poradách, kde řeší  úkoly na daný rok – tj. školení, brigády, kulturní a společenské akce, soutěže  a další aktivity.

 

Nyní přistoupím k jednotlivým činnostem sboru:

 

Výjezdová jednotka

 

se skládá z 20 členů přičemž ze zákona  je stanoveno pouze 12 členů. Jednotka se pravidelně zúčastňuje cyklického školení, dále pak  5 hasičů školení řidičů, školení velitelů a zástupců velitele 4 hasiči, obsluha motorové pili  3 hasiči a strojníků v tom samém počtu.

 

I v letošním roce bylo provedeno pravidelné školení výjezdové jednotky. Zde jsme si přímo ukázali, kde je co uloženo jelikož není tolika výjezdů.

 

Technika sboru – do vybavení

 

V letošním roce byly podány požadavky na obecní úřad  na vybavení  naší jednotky. A to na zakoupení navijáku na vyproštění vozidel z příkopů.  Tento požadavek byl akceptován a vybavení je umístěno na výjezdovém vozidle, aby sloužilo k dané potřebě. Tímto děkujeme obecnímu úřadu.

 

Výjezdy , soutěže a požární asistence SDH

 

         V letošním roce jsme měli  do dnešního dne celkem sedm výjezdů. Tyto výjezdy jsou rozděleny na: požáry, dopravní nehody, technickou pomoc a záchrana osob:

 

  • požáry /byly do dnešního dne celkem tři / a to požár konírny v Rozběřicích v odpolední hodině. Druhý požár bylo strniště u obce Máslojedy a to od kombajnu v 15 hodin odpoledne. Třetí výjezd byl do obce Lochenice ve dvě hodiny v noci, kde hořela budova ke zbourání a bylo potřeba s vystěhováním materiálu z půdy.
  • Dopravní nehody v počtu 3 zásahů a to ve Všestarech  v dopoledních hodinách na železniční přejezd směrem na Střezetice. ¨Vše dopadlo dobře. Druhý zásah na odbočce směrem na Dohalice v 16.30 , kde se srazili dvě osobní auta a třetí výjezd byl k Rozběřicím k nehodě osobního auta po nárazu do stromu, ale zde jsme nevyjeli neboť jsme byli z zaměstnání.

 

  • Technická pomoc - do  areálu ZD ve Všestarech, kde jsme likvidovali  nebezpečný hmyz.

  Toto je zhodnocení výjezdů a nyní něco k soutěžím a asistencím.

 

Soutěže

 

         První soutěž bylo okrskové kolo, které se konalo na Chlumu,  kde jsme měli jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. V kategorii mužů jsme skončili na  ??.  místě v hodnocení okrsku. Družstvo žen skončilo na 3. místě. V září proběhla soutěž o pohár starostky obecního úřadu Všestary v obci Bříza  u příležitosti výročí sboru, kde se zúčastnilo jedno družstvo mužů s umístěním na 7. místě . Zde již byly tři družstva žen a naše ženy skončili na 3. místě. Toto  je zhodnocení soutěží.

 

Hodnocení práce s mládeží je samostatná zpráva.

 

Asistence

 

Pořadateli  tradičních čarodějnic jsme  byly jsme požádáni o dozor a zdárný průběh pálení ohně. Další  akce, kde jsme prováděli  dozor,  byly ve spolupráci s amfiteátrem Chlum v přírodním divadle v lese.

 

V červenci jsme zajišťovali asistenci při oslavách bitevních bojů z roku 1866. Zde bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří nám na této akci pomohli  i obecnímu úřadu za spolupráci. Dále děkujeme p.Skalickému za poskytnutí pozemku na parkoviště a sokolu za cvičiště.

 

 

Kulturní akce SDH

 

V letošním roce jsme uspořádali hasičský ples, maškarní rej a dětské odpoledne spojené se sousedským posezením a dnes odpoledne byla před naším zasedáním připravena mikulášská nadílka. Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli při  přípravách a samotném průběhu těchto akcí.

 

Brigády

 

V jarních měsících jsme provedli sběr železného šrotu, kterého bylo víc jak 7 metrických centů a další brigády – tj. úprava sušáku na hadice, nátěr střechy a kontejneru, úpravy sezení pod pergolou a údržba v okolí vodního zdroje. Na těchto akcích, údržbě techniky a ostatních akcích jsme odpracovali celkem 385  brigádnických hodin.

 

         Nyní mi dovolte v krátkosti zhodnotit uplynule pětileté období od roku 2009 do roku 2014. Výbor se scházel pravidelně na svých poradách, plnit zadané úkoly – školení, kulturní akce, asistence a staral se o svěřenou techniku. Všem, kteří se podíleli na těchto akcích pořádaných sborem moc a moc děkuji.

         Obecnímu úřadu ve Všestarech děkujeme za kladné vyřešení požadavku na zakoupení techniky – čerpadlo,centrálu motorové pily a jiných spotřebičů, dále vybavení zásahových oděvů a jiných doplňku, které používáme u zásahu.

         V následujícím pětiletém období se budeme snažit plnit zadané úkoly, které vyplívají z našeho poslání, tak jak do dnešního dne.

 

         Závěrem mé zprávy bych rád jménem výboru poděkoval obecnímu úřadu ve Všestarech, který se nám  snaží v rámci svých možností, co nejlépe vyhovět v našich požadavcích, hlavně za zvelebení hasičské zbrojnice  - zateplení budovy a také Zemědělskému družstvu ve Všestarech. Děkuji  všem našim členům, kteří nám pomohli splnit naše plánované úkoly v pětiletém období.

 Úplně nakonec mé zprávy mi dovolte popřát vám, jménem svým a jménem výboru, hezké prožití svátků vánočních, bohatou nadílku pod stromečkem a hlavně hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

 

Děkuji za pozornost

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2014