Historie

Náš sbor byl založen v roce 1902. Od roku 1977 jsme zde měli auto značky Robur a PPS 12. V roce 1988 jsme získali auto značky CAS 25, od roku 2005 vlastníme vozidlo Liaz 101 CAS 25 a od roku 2009 Mitsubishi L300. Náš sbor je zařazen do výjezdové jednotky JPO III. s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Toto vyhlášení je prováděno centrálně z Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové.

Ve výjezdové jednotce je zařazeno 21 členů a z toho 9 členů je nositelem dýchací techniky. trochu historietrochu historieVelice úzce spolupracujeme s naším Obecním úřadem ve Všestarech a také se ZD v Rozběřicích. Náš sbor pravidelně od roku 1991 provádí zajištění bitevní scény na Chlumu, která je ukázkou bitvy z roku 1866 - Prusko-rakouské války.

Náš sbor je jedinou složkou, která v naší vesnici pořádá kulturní a společenské akce. V soutěžích konaných v rámci okrsku se náš sbor umisťuje na předních místech. Soutěže se zúčastňují 2 družstva našeho sboru. Provádíme též námětová cvičení.
 

Zpráva o činnosti SHD Chlum za rok 2003

Tak jako každý rok, začneme i tuto zprávu o činnosti zmínkou o naší členské základně. Náš sbor tedy eviduje celkem 61 členů, z toho 10 žen. Loni na podzim jsme se naposledy rozloučili s naším nejstarším členem bratrem Velínským. Výjezdové družstvo zůstává zatím i nadále v nezměněném počtu 21 členů, přičemž 9 z nich je absolventy kursu pro nositele dýchací techniky a dva mají oprávnění pro práci s motorovou pilou. Navíc celé družstvo, které se v loňském roce podílelo na odstraňování následků po povodních, bylo očkováno proti žloutence typu "A". Dalších pět osob prošlo specielním školení pro řidiče vozů s právem přednosti v jízdě.

O techniku se snažíme celoročně starat tak, aby byla stále akce schopná, což se nám myslím víceméně daří, ale nikdo není dokonalý. S případnými požadavky se s důvěrou obracíme na Obecní Úřad a ten nám vždy, v rámci svých možností, vychází vstříc. Spolupráce našeho sboru s obecním Úřadem je tedy již tradičně dobrá. V letošním roce nám například zakoupil biologické WC do zbrojnice. K dovybavení našeho vozu byly zakoupeny čtyři výstražné vesty pro práci při autonehodách, nová výkonná vysílačka zn. Motorola a také nová, větší autolékarna. Dále nám byla pořízena záložní stříkačku PPS 12 a s přispěním ZD Všestary bylo zakoupeno 10 nových pracovních stejnokrojů. Drobné opravy na stříkačce však zvládáme svépomocí. Musíme totiž počítat s tím, že k zásahu můžeme být přivoláni prakticky kdykoliv. závodyzávody A že letošní rok byl na naše poměry opravdu velmi rušný. Ostrých výjezdů je totiž stále více. Například před dvěma roky jsme nezasahovali ani jednou, loni už to bylo 5x a letošní rok dokonce 9x a připsali jsme si i nějaké ty technické pomoci. Takže popořadě: Hned po novém roce, 3.1. jsme byli voláni do Všestar k čerpání vody ze zatopeného sklepu, důvod bylo prudké tání sněhu. 4.4. jsme byli voláni k hořícímu stohu slámy do Horních Dohalic. Původcem požáru byla dětská hra se zápalkami. O týden později si nás v brzkých ranních hodinách HZS vyžádal k asistenci u rozsáhlé dopravní nehody na nadjezdu u Všestar, kde příčinou byla hustá, namrzající mlha. Byla to první autonehoda u které náš sbor zasahoval. Již tradičně jsme prováděli požární dozor 30.4. při tzv. "pálení čarodějnic". 18.5. jsme odklízeli naplavené bláto ze Všestarských ulic, které vesnici zahltilo po náhlém silném jarním dešti. 8. července jsme byli v dopoledním čase povoláni k další dopravní nehodě, tentokráte do obce Sadová. 6. srpna jsme spolu s profesionálními hasiči z Hradce likvidovali požár slámy na úložišti v Nedělištích - cihelně. Zde bylo zřejmě příčinou odskočení jiskry od vysokozdvižného vozíku, kterým se sláma skladovala. Ten měl navíc pohon na propan-butan, takže hrozil výbuch těchto lahví. Naštěstí lahve byli včas zachráněny, vozík však nikoliv. Celková škoda odhadnuta zhruba na 70.000.- Kč, hodnota uchráněná před požárem cca 1,5mil. korun. Jelikož požár zahořel v dobách velkého sucha, museli jsme se na místo vrátit ještě o dva dny později. Se zemědělským družstvem jsme spolupracovali během roku ještě několikráte, neboť i v letošním roce jsme prováděli několikeré proplachování kanalizace ve zdejším kravíně, stejně jako v předchozích letech. O čtrnáct dní později, 17.8. taktéž při dlouhotrvajícím suchu jsme byli k voláni až na samou hranici okresu, konkrétně k Velkému Vřešťovu, kde hořel travní porost na příkopu u cesty. Zatím poslední výjezd v tomto roce jsme zaznamenali 9.11. jednalo se požár hospodářské budovy v Máslojedech. Naštěstí byl zlikvidován již v samém zárodku místními občany. To byl tedy zatím náš poslední letošní výjezd. Záhodno podotknout, že u všech zásahů jsme, v rámci našich možností a schopností vydatně pomáhali našim profesionálním kolegům z HK.

závodyzávodyI v letošním roce se zástupci našeho sboru zúčastnili několika soutěží. Nejprve to byla v květnu okrsková soutěž, kde jsme těsně vybojovali druhé místo Poté v červnu soutěž o pohár starosty obce Světí, konaná při příležitosti oslav 70. výročí založení tamního sboru. Sezónu jsme tradičně ukončili na prestižní soutěži "O pohár starosty OSH". Na tuto soutěž se každoročně přihlásí velký počet dobrovolných hasičů z celého okresu. Ne jinak tomu bylo i letos v Myštěvsi, kam se sjelo pětadvacet soutěžních družstev mužů a devět družstev žen. I když jsme byli nuceni značně improvizovat se sestavou poměrně se nám dařilo a skončili jsme v první polovině startovní listiny, konkrétně na 12. místě. Ale zároveň jsme porazili i horké favority ze Střezetic, kterým se útok vůbec nevydařil a skončili hluboko v poli poražených. Několika soutěží se zúčastnili i naši Mladí hasiči.

Tak jako již několik uplynulých let, jsme i letos byli přizváni jako požární asistence k rekonstrukci bitevní scény, která se konala u příležitosti vzpomínkových akcí na bitvu z roku 1866. My jsme opět fungovali nejen jako požární asistence, ale i jako organizace parkoviště. A stejně jako v předchozích letech jsme ve spolupráci s OÚ vybírali poplatky ze stánků rozložených na obecních pozemcích. Jako parkovací plochu jsme využili Sokolské cvičiště, které nám ochotně zapůjčil Sokol Chlum a část svého pozemku nám dal k dispozici i pan Fr. Skalický z Lípy. Všem těmto jmenovaným bychom tímto rádi poděkovali za spolupráci a za pochopení. Dále bychom chtěli poděkovat také všem členům našeho sboru za vydatnou a platnou pomoc při celé organizaci. Budou-li vzpomínkové akce i napřesrok, rádi opět uvítáme každou pomocnou ruku, neboť výtěžek z této akce je vždy největší vzpruhou pro naši pokladnu.

Z kulturních akcí si připomeňme Hasičský ples, konaný začátkem ledna a již teď Vám mohu slíbit, že příští rok bude opět. Koncem prázdnin jsme opět uspořádali odpoledne plné soutěží pro děti a v podvečerních hodinách došlo i na opékané prasátko a při sousedském posezení se vypilo i nějaké to pivko. Letos nás ovšem trochu zklamalo počasí.

Během celého roku jsme také pilně pracovali, ať už u požární nádrže, ve vsi nebo v naší zbrojnici. U požární nádrže jsme několikrát v roce provedli osekání a vyčištění břehů, aby byla voda pěkně přístupná pro rybáře. Ve zbrojnici je práce stále dost a dost, neboť je tam pořád co uklízet. V jarních měsících jsme po vesnici sebrali železný šrot, kterého bylo 4.200 kg a také jsme sebrali něco starého papíru. Na všech těchto akcích odpracovali nejaktivnější naši členové bezmála 680 brigádnických hodin.

Ještě bych rád jménem našeho výboru poděkoval ZD Všestary, za celoroční podporu, ať již materiální nebo finanční a věřím, že ve vzájemné spolupráci budeme pokračovat i v nadcházejícím roce. Poděkovat bychom chtěli i OÚ ve Všestarech, který se nám vždy, v rámci svých možností, snažil co nejlépe vyhovět a uspokojit naše požadavky. Určitě i v příštím roce bude naše spolupráce pokračovat.

Členové SDH Chlum pomáhali při odstraňování katastrofálních povodní v roce 2002 v obcích Husinec a Řež, ležících u Vltavy nedaleko za Prahou.
 

 

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2014